Austbø, A. T. (2012) «Sjøfolks medbrakte gjen­stander – en problematisk museumskategori?», Tidsskrift for kulturforskning, 11(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/663 (åpnet: 24januar2022).