Ruud, L. C. (2012) «Rolstadloftet. Én bygning – flere norgeshistorier», Tidsskrift for kulturforskning, 11(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/661 (åpnet: 19januar2022).