Haakestad, J. (2012) «Ã… skape en museumssamling», Tidsskrift for kulturforskning, 11(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/660 (åpnet: 28januar2022).