Kalvig, A. (2012) «Alternativ folkemedisin?», Tidsskrift for kulturforskning, 11(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/655 (åpnet: 20januar2022).