Fonneland, T. (2012) «"De syv kaffekok" - spiritiuelt entreprenørskap i eit samisk landskap», Tidsskrift for kulturforskning, 11(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/654 (åpnet: 21januar2022).