Christensen, C. (2012) «quot»;, Tidsskrift for kulturforskning, 11(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/653 (åpnet: 29januar2022).