Fjell, T. I. (2012) «Redaksjonelt», Tidsskrift for kulturforskning, 11(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/652 (åpnet: 9august2022).