Fjeld, T. I. (2012) «Redaksjonelt», Tidsskrift for kulturforskning, 11(3). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/646 (åpnet: 24januar2022).