Apeland, S. (2012) « En europeisk melodi i svenska musikmiljöer»., Tidsskrift for kulturforskning, 11(4). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/644 (åpnet: 20januar2022).