Gustavsson, A. (2013) «gt»;, Tidsskrift for kulturforskning, 12(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/639 (åpnet: 21januar2022).