Kjus, A. (2013) «Erik Henning Edvardsen (red.) 2012. En dør til Asbjørnsen og hans verden», Tidsskrift for kulturforskning, 12(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/638 (åpnet: 19januar2022).