Rogan, B. (2013) «Redaksjonelt», Tidsskrift for kulturforskning, 12(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/634 (åpnet: 18august2022).