Schaaning, E. (2013) « representasjon og autoritet fra antikken til i dag»., Tidsskrift for kulturforskning, 12(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/629 (åpnet: 20januar2022).