Gustavsson, A. (2013) « Forskeres taushetsplikt og meldeplikt»., Tidsskrift for kulturforskning, 12(3-4). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/623 (åpnet: 21januar2022).