Eriksen, A. (2006) «quot»;, Tidsskrift for kulturforskning, 5(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/605 (åpnet: 7desember2022).