Eriksen, A. (2008) «Kjemper», Tidsskrift for kulturforskning, 7(4). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/546 (åpnet: 21 september 2023).