Hamran, T. (2007) «Berit Johannessen 2006. Sykepleiere i alternativ behandling: hvorfor velger offentlig godkjente sykepleiere å tilby alternativ behandling?», Tidsskrift for kulturforskning, 6(4). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/506 (åpnet: 17mai2022).