Knoff, H. (2011) «Sportspolitisk sammenblanding av nasjons­bygging og kommersialisering i ikke-vestlige land», Tidsskrift for kulturforskning, 10(4). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/488 (åpnet: 29november2022).