Fjell, T. I. (2009) «Skrevne emosjoner», Tidsskrift for kulturforskning, 8(4). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/451 (åpnet: 18mai2022).