Telste, K. (2011) «Fangeportretter – fragmenterte fortellinger om levd liv», Tidsskrift for kulturforskning, 10(2-3). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/431 (åpnet: 19januar2022).