Eriksen, A. (2011) «quot»;, Tidsskrift for kulturforskning, 10(2-3). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/429 (åpnet: 18august2022).