Eriksen, A. (2011) «Medisinsk opplysning, medisinsk autoritet: S.A.D. Tissots ”Underretning for Landmanden …”», Tidsskrift for kulturforskning, 10(2-3). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/429 (åpnet: 21januar2022).