Selberg, T. og Ågotnes, H. J. (2011) «Redaksjonelt», Tidsskrift for kulturforskning, 10(2-3). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/423 (åpnet: 20januar2022).