Kverndokk, K. (2005) «quot»;, Tidsskrift for kulturforskning, 4(4). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/351 (åpnet: 18mai2022).