Rogan, B. (2014) «Asbjørn Klepp - forskning og forfatterskap», Tidsskrift for kulturforskning, 13(4). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/344 (åpnet: 18mai2022).