Eriksen, A. (2014) «Bautasteiner, monumenter og nasjonale minner», Tidsskrift for kulturforskning, 13(4). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/343 (åpnet: 12august2022).