Rogan, B. (2014) «Redaksjonelt», Tidsskrift for kulturforskning, 13(4). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/341 (åpnet: 7 juni 2023).