Lykke, K. V. (2023) «Kulturarv i lendet: Beitedyras hug, dug og hevd», Tidsskrift for kulturforskning, (2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2158 (åpnet: 25 september 2023).