Klinkenberg, K. (2022) «Fredrik Skott, 2021. ‘Vardagsskrock. Från abrakadabra till önskebrunn’», Tidsskrift for kulturforskning, (1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2097 (åpnet: 25 mars 2023).