Blaakilde, A. L. (2022) «Susanne Österlund-Pötzsch, 2018. ‘Gångarter och gångstilar. Rum, rytm och rörelse till fots’», Tidsskrift for kulturforskning, (1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2095 (åpnet: 29 mars 2023).