Flinterud, G. og Tolgensbakk, I. (2022) «‘utformet ved samarbeide av talløse slegter og folkefærd, baade de mindre og de mere civiliserede’: Tradering og sjangre på den digitale allmenningen», Tidsskrift for kulturforskning, (1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2093 (åpnet: 30 mars 2023).