Mathisen, S. R. (2022) «Fortellinger til kommisjonen: Fornorskingserfaringer og sannhet i et sjangerperspektiv», Tidsskrift for kulturforskning, (1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2092 (åpnet: 22 september 2023).