Eriksen, A. og Kverndokk, K. (2022) «Innledning», Tidsskrift for kulturforskning, (1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2089 (åpnet: 30 mars 2023).