Knutsen, G. W. (2021) «quot»;, Tidsskrift for kulturforskning, (1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1986 (åpnet: 22oktober2021).