Gustavsson, K. (2021) « En antologi om museumsmannen og historikeren Yngvar Nielsen»., Tidsskrift for kulturforskning, (2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1856 (åpnet: 1desember2021).