Eriksen, A. (2021) «Stiklestad – historisk grunn», Tidsskrift for kulturforskning, (2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1848 (åpnet: 16april2021).