Jönsson, H. (2019) «gt»;, Tidsskrift for kulturforskning, (1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1700 (åpnet: 20januar2022).