Tolgensbakk, I. (2019) «Lotta Fernstål og Charlotte Hyltén-Cavallius. Romska liv och platser: Berättelser om att leva och överleva i 1900-talets Sverige», Tidsskrift for kulturforskning, (1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1697 (åpnet: 9august2022).