Hundstad, D. (2019) «gt»;, Tidsskrift for kulturforskning, (1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1696 (åpnet: 28januar2022).