Iranowska, J. (2019) «Multiplying Munch. New Digital Practi­ces at the Munch Museum», Tidsskrift for kulturforskning, (1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1694 (åpnet: 24januar2022).