Kverndokk, K. (2019) «Redaksjonelt», Tidsskrift for kulturforskning, (1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1688 (åpnet: 18august2022).