Resløkken, Åmund N. (2019) «‘Ein lut av det nære levande livet’. Tradisjon, tradisjonselementer og tradi­sjonsforskere. En studie av spørrelisteserien <i>Ord og sed</i> 1934–1947», Tidsskrift for kulturforskning, (2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1602 (åpnet: 19januar2022).