Kverndokk, K. (2018) «Inger Christiansen 1937–2017», Tidsskrift for kulturforskning, (2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1445 (åpnet: 21januar2022).