Forrás, P. (2018) «gt»;, Tidsskrift for kulturforskning, (2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1441 (åpnet: 20januar2022).