Ringdal, S. (2018) «Kroppens transformasjoner blant unge Agder-kvinner i New York, 1945–1965», Tidsskrift for kulturforskning, (2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1437 (åpnet: 28januar2022).