Torgilstveit, T. (2018) «Magi på en runepinne fra Bryggen», Tidsskrift for kulturforskning, (2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1436 (åpnet: 24januar2022).