Reme, E. (2018) «Loft og kjeller», Tidsskrift for kulturforskning, (2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1434 (åpnet: 19januar2022).