Kjus, A., Kverndokk, K., Esborg, L. og Sem, L. (2016) «Metodikkens skål!», Tidsskrift for kulturforskning, (2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1319 (åpnet: 18mai2022).