Eriksen, A. (2016) «Krumsabler, krutt og kanoner», Tidsskrift for kulturforskning, (2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1315 (åpnet: 18mai2022).