Ellingsen, G. (2016) «Hva anekdotene rommer», Tidsskrift for kulturforskning, (1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1275 (åpnet: 29januar2022).