Naguib, S.-A. og Fossgard, E. (2016) «Bokmeldinger», Tidsskrift for kulturforskning, 14(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1204 (åpnet: 19januar2022).